Woodford a FED “lopakodó” inflációs célkitűzéséről:

Does the Fed’s commitment to release additional projections, and additional discussion of those projections, serve a similar function? Both Chairman Bernanke’s speech, and a speech soon after by Governor Mishkin, make it clear that at least for these two members of the FOMC, the point of the new policy is to better communicate the nature of the FOMC’s policy commitments — essentially, revealing that the Fed conducts policy in the way advocated by proponents of “flexible inflation targeting,” albeit without any official announcement of targets for policy.

Fő témák:

  • Kimondott vs. kimondatlan célok
  • A FED duális célja
  • A jegybanki döntéshozatal átláthatósága és elszámoltathatósága
  • A monetáris döntéshozás és az ideális beszédhelyzet

vö.

“Habermas késõbbi munkáiban, grandiózus elnevezéssel, a Ideális Beszédhelyzet kifejezéssel illette a nyilvános szféra mûködését: “minden egyes alkalommal, amikor megszólalunk, négy dolog érvényességét vélelmezzük kijelentésünk tekintetében: annak érthetõségét, igaz voltát, helyénvalóságát és õszinteségét.”Az ideális beszéd összeegyeztethetetlen a torzítás szándékával vagy az elbizakodott hatalom és gazdagság manipulálásra való tudatos felhasználásával.”